Przedszkole ,,Kraina Promyka''

Jest placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci
z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. W przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci oraz zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program pracy dzieci uczęszczających do przedszkola
,,Kraina Promyka'' realizuje obowiązującą podstawę programową. Został on opracowany w wyniku diagnozy potrzeb przedszkolaków w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych.

Główną formę pracy stanowią indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów.

 

 

Program realizowany jest przez następujące formy:

 

 

ZAJĘCIA W GRUPIE

- Zajęcia w grupie prowadzone są przez nauczyciela wychowawcę (poranny krąg, zajęcia właściwe).

PRACĘ

INDYWIDUALNĄ

- Pracę indywidualną (indywidualne zajęcia ze specjalistami: oligofrenopedagog, naurologopedia, surdologopeda, psycholog, rehabilitacja ruchowa, terapeuta SI).

- Zajęcia w grupie prowadzone przez nauczyciel wychowawcę (poranny krąg, zajęcia właściwe)

ROZWIJANIE

WŁASNEJ INICJATYWY

- Zabawę i inne formy działalności pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy np. dogoterapia, hipoterapia, zajęcia Weroniki Sherborne, związane z utrzymaniem higieny osobistej.

BIOFEEDBACK

- Jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

SPACERY,

WYCIECZKI

- Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Kraina Promyka

Kontakt

Szybkie linki

Niepubliczne Przedszkole

"Kraina Promyka"

 

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

woj. warmińsko-mazurskie

 

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

telefon: 89 624 34 37

e-mail: stowarzyszenie@promyk.org.pl